Kontrola biletów

 

 

 

Kontrole biletów w autobusach Lubelskich Linii Autobusowych wykonuje firma TBW LUBLIN WSCHÓD Sp. z o.o. Odwołania i skargi można kierować na adres:

skr. poczt 181,

ul. Pl. Dworcowy 1, 24-150 Lublin 2

tel.: 510 569 832

e-mail: sekretariat@tbw-lublin.pl
Nr konta do wpłat: Bank Zachodni WBK III/odz.w Lublinie

17 1090 2688 0000 0001 3151 5430

 

Lista plików do pobrania: